Automation Solutions

Automation Solutions

Automation Solutions

Mattias Karlsson

Mattias Karlsson

Mattias Karlsson

Nordic Automation & Technology Manager

+46 (0)70 514 82 10

mattias.karlsson@weidmueller.com

Martin Larsen

Martin Larsen

Martin Larsen

Automation Sales

+45 27 74 78 02

martin.larsen@weidmueller.com

Georg Vysehrad

Georg Vysehrad

Georg Vysehrad

Sales Automation Solution and Machinery Nordic

+46 (0)70 553 28 37

georg.vysehrad@weidmueller.com

Mats Jalk

Mats Jalk

Mats Jalk

Application Engineer Automation & Connectivity

+46 (0)72 240 21 16

mats.jalk@weidmueller.com

Henrik Adolfsson

Henrik Adolfsson

Henrik Adolfsson

Application Engineer Automation Solutions Nordic

+46 (0)72 508 78 31

henrik.adolfsson@weidmueller.com